February 29, 2024
Toronto, ON

Aspekti zamene ljudi veštačkom inteligencijom

ChatGPT je open AI softver  – veštačka intelligence koja je postala mega hit na Zapadu poslednjih nedelja. Omogućava vam da koristite znanja dostupna na internetu I za kratki vreme uradite ono za šta vam je bilo potrebno da utrošite mesece I godine istraživanja. Njujork tajms je prošlog meseca označioovak program Mikrosofta kao „najbolji četbot sa veštačkom inteligencijom ikad objavljen široj javnosti“. Gardijana je primetio da je uspeo da generiše „impresivno detaljan” i „ljudski” tekst.

aŠta nam je ovaj program veštačke inteligencije odgovorio na pitanje o aspektu za mene ljudi veštačkom inteligencijom?

Postoji nekoliko aspekata koje treba razmotriti kada se raspravlja o mogućnosti da AI zameni ljude:

Otpuštanje radnika: Glavni problem je da AI sistemi mogu da obave određene zadatke efikasnije i preciznije od ljudi, što potencijalno može dovesti do gubitka posla za određene radnike.

Ekonomski uticaj: široka primena AI u radnom okruženju mogla bi imati značajne ekonomske posledice, i pozitivne i negativne. To bi moglo dovesti do povećanja produktivnosti i ekonomskog rasta, ali i do povećanja nejednakosti u prihodima i društvenog nemira.

Etički problemi: Postoje i etički problemi vezani za korišćenje AI, posebno u procesima donošenja odluka koji se tiču pojedinca ili grupe. To uključuje probleme kao što su pristrasnost, transparentnost i odgovornost.

Proširenje ljudskih mogućnosti: AI se takođe može koristiti za poboljšanje ljudskih mogućnosti, omogućavajući nam da obavljamo određene zadatke bolje ili efikasnije. Ovo takođe može imati pozitivan uticaj na radnu snagu.

Društveni uticaj: Postoje i brige o društvenom uticaju AI, uključujući kako će se promeniti način na koji se međusobno komuniciramo i kako će uticati na ravnotežu moći između pojedinaca i institucija.

Tehnički izazovi: Postoje i tehnički izazovi koji treba prevazići kako bi se razvili AI sistemi koji mogu efikasno zameniti radnike, kao što su razvoj sistema koji mogu da razumeju i odgovore na prirodni jezik i koji mogu da obave zadatke koji zahtevaju zdrav razum ili kreativnost.

Profesor Velimir Abramović govori o tome u ovom videu.

X