July 24, 2024
Toronto, ON
Ekonomija Kanada

Ponovo skok kamatne stope

Banka Kanade će morati da bude agresivna sa stopama: Economist

Banka Kanade podigla je svoju prekonoćnu stopu za 50 baznih poena na 4,25 odsto, što je njeno sedmo povećanje stope za devet meseci. Poslednji put je referentna kamatna stopa banke bila ovako visoka u januaru 2008.
Stopa inflacije je u oktobru ostala visoka i iznosila je 6,9 procenata, što je znatno iznad ciljnih 2 procenta banke. Više cijene gasa vrše pritisak na povećanje cijene većine dobara i usluga, prema Indeksu potrošačkih cijena koji je prošlog mjeseca objavio Statistički zavod Kanade.
Banka kaže da je privreda nastavila da radi u višku potražnje tokom trećeg kvartala i da je tržište rada u Kanadi ostalo zategnuto. S obzirom da je nezaposlenost ostala na istorijski najnižem nivou, Statistički zavod Kanade je izvestio da su prosečne plate po satu porasle za 5,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine u oktobru.

X