April 23, 2024
Toronto, ON
Kanada Svet

Kanada ima najobrazovaniju radnu snagu u G7

Najnovije saopštenje popisnih podataka iz 2021. pokazuje da Kanada nastavlja da vodi među zemljama G7 po pitanju najobrazovanije radne snage zahvaljujući svom snažnom fakultetskom sektoru i visokoobrazovanim imigrantima. 
žNešto više od 57 procenata radnika starosti od 25 do 64 godine ima fakultetsku ili univerzitetsku akreditaciju.

Kanadska statistika kaže skoro svaki četvrti radno sposobna lica imala su fakultetsku diplomu ili diplome ili slične akreditive 2021, više od bilo koje druge zemlje G7.

Skoro jedna trećina radno sposobnih stanovnika, ili 6,4 miliona ljudi da imaju diplomu ili više u 2021, što je za 4,3 procentna poena više u odnosu na 2016.

Agencija kaže da se nedavni imigranti pomire skoro polovina tog rasta, ali imigranti i dalje je veća verovatnoća da će biti prekvalifikovani za poslove koje imaju.

Visokoobrazovani radnici sa diplomom stepen ili viši bili sposobniji za snalazeći se u šokovima na tržištu rada tokom pandemije COVID-19, jer su često radili u sektorima koji su više odgovarali udaljenim rad.

X